Murat Özyeğin & Onur Özcan - Rehberlerle Etkin Çalışma (Bu Gençlikte İŞ Var! 2017 Eğitim Kampı)

PANEL: REHBERLERLE ETKİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Moderatör: Sinem Ulutürk-Cinbiş | BGİV Çalışma Grubu Üyesi

Murat Özyeğin | TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Onur Özcan | Ertunç Özcan Yönetici Direktörü, BGİV Çalışma Grubu Üyesi & 2016 Rehberi


TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! 2017
EĞİTİM KAMPI

Başvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır