Katılımcılar

BİLGİ MERKEZİ

ÇE&BA

ÇE&BA, mikroorganizmalar tarafından sentezlenen nanopartikülle bakteriyel enfeksiyonları ve kontaminasyonları önlemeyi hedeflemektedir.

Ekip Üyeleri:
  • Tuğba Çelik  | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi
  • Muhammed Bayram Babacan | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi

Rehber:

Metin Akman

ANAKO Yönetim Kurulu BaşkanıBaşvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır