Katılımcılar

BİLGİ MERKEZİ

HIPPOCAMPUS

Hippocampus, ortaokul ve lise öğrencileri için crowd-sourcing yöntemi ile eğitim içerikleri alan ve bu bilgileri bit-size learning yöntemi ile eğlenceli hale getirerek sunan eğitim uygulamasıdır. 

Ekip Üyeleri:
  • Hasibe Zafer  | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Marka İletişimi öğrencisi
  • Ruken Sancar | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İnsan Kaynakları öğrencisi
  • Emine Şa | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi öğrencisi

Rehber:

Cem Tüfekçi

Qualist Technology Kurucu & CEOBaşvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır