Katılımcılar

BİLGİ MERKEZİ

ReFurniture

Refurniture e-atık tesislerinden ayrılan atıklarla uzun ömürlü, fonksiyonel ve estetik ev içi aydınlatma ve dekorasyon ürünleri tasarlar; atık tesisleri ile tüketici arasında oluşturduğu köprüyü yarattığı sosyal platform, atölye ve deneyim sahalarıyla güçlendirir.

Ekip Üyeleri:
  • Derin Baykal | Etkileşim Tasarımı, Yüksek Lisans, Estonya Sanat Akademisi
  • Karya Dirik | Kültür Yönetimi, Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Rehber:

Neyran Bahadırlı

Uber Türkiye Genel MüdürüBaşvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır