Katılımcılar

BİLGİ MERKEZİ

BIOTICO

BIOTICO, doğayı kirleten yüksek potansiyele sahip organik atıkları hammadde olarak kullanır ve ithal edilen yüksek maliyetli endüstriyel enzimleri geliştirdiği biyoteknoloji sayesinde yerli ve ucuz şekilde üretir.

Web: biotico-tech.com
Linkedin: linkedin.com/in/korkmaztugce
Linkedin: linkedin.com/in/elifnuravci

Ekip Üyeleri:
  • Elif Nur Avcı | Bioengineering, Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi
  • Tuğçe Korkmaz | Bioengineering, Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi

Rehber:

Yeşim Sümerkan

UBS AG Türkiye TemsilcisiBaşvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır