TÜSİAD Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması Başvuru & Süreci

BAŞVURU ŞARTLARI

Özgün, yenilikçi, ilham kaynağı fikir bende, benim fikrim iş yapar mı diyorsun?

18 – 30 yaş arasında girişimci ruha sahip bir genç misin?

Fikrini hayata geçirebilecek 2 ila 5 kişilik bir ekip kurdun mu ya da kurmaya hazır mısın?

Fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmemiş olman gerektiğini biliyor musun?

JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

POTANSİYEL ETKİ

- İş fikriniz ile çözmeyi amaçladığınız problem nedir?

- İş fikrinizin Türkiye ve dünyada hedef pazarını nasıl tanımlarsınız?

- İş fikrinizin, yarattığı maddi değer yanında, sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir?

YENİLİKÇİLİK

- İş fikrinizin yenilikçi yanı nedir?

- Türkiye’de ya da dünyada bir benzeri var mıdır?

- Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız?

UYGULANABİLİRLİK

- Ekibinizde iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar var mı? 

- Ekibinizin ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman, iş birliği vb. gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?

Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması Takvimi

Farkındalık ve Etkileşim Çalışmaları

Girişimcilik kültürünü üniversite gençliğinden başlayarak tüm Türkiye’ye yayma hedefi doğrultusunda, her dönem üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler, üniversite öğrencileri ve program paydaşlarıyla TÜSİAD üyeleri ve başarılı startupları girişimcilik ekseninde bir araya getiren atölye, konferans, networking etkinlikleri, vb. etkinliklerden oluşur.

Başvuru Dönemi
14 Mart - 27 Nisan 2023

Yarışma başvuruları www.bugenclikteisvar.com üzerinden çevrimiçi olarak 14 Mart - 27 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yarı Finalistlerin Belirlenmesi
Mayıs 2023

Başvurular en az üç kişilik bağımsız bir jüri tarafından incelenir. Jüri değerlendirmesi sonrası en yüksek puanı alan ekipler, asil ve yedek liste şeklinde web sitesinde yayınlanır. Şartname çerçevesinde katılımcı olması uygun bulunan ekipler web sitesinde yayınlanır.

Dijital Eğitim ve Mentorluk Görüşmeleri
Mayıs - Haziran 2023

Yarı finalist ekipler yarı final sürecinde dijital eğitimler ve mentorluk görüşmelerinden yararlanarak ve kendilerine verilen ödevleri tamamlayarak iş modeli kanvaslarını hazırlarlar.

Finalistlerin Belirlenmesi
Haziran - Temmuz 2023

Ekipler dijital eğitim ve mentorluk süreci sonrasında hazırladıkları iş modeli kanvaslarını TÜSİAD’a çevrimiçi olarak gönderirler. Yarı finalist ekipler eğitimleri tamamlama, mentorluk sürecindeki ilerleme, iş modelinin başarısı ve ön değerlendirme kriterlerine göre TÜSİAD Jürisi tarafından değerlendirilir. TÜSİAD Jürisi’nin seçtiği finalist ekipler web sitesinde açıklanır

Dijital Final Töreni
Temmuz 2023

İş fikri yarışmasının dönem kazananlarının açıklanması için düzenlenen final etkinliğinde Final Jürisi’nin gerçekleştirdiği değerlendirme neticesinde belirlenen Ekiplere nakdi ve ayni ödüller verilir. Dereceye giren Ekip veya Ekipler Program’ın resmi internet sitesinden duyurulur.

Başvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır