x
T Ü S İ A D
X

KVKK

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! KVK Aydınlatma Metni


Kişisel verileriniz, Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı, İstanbul adresinde kurulu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“TÜSİAD”) olarak bugenclikteisvar.com platformumuz aracılığı ile Dönüşümü Başlat!, Dönüşümü Hızlandır! ve Dönüşümü Sürdür! isimli üç alt programı bünyesinde barındıran TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı kapsamında düzenlenen (“Program”) başvurularınızı değerlendirmeye almak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri ve taahhütlerimizi yerine getirmek, Program süreci hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işlenmektedir. Program kapsamında tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. TÜSİAD’ın KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmek isteriz.

TÜSİAD tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • TÜSİAD tarafından hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği;
 • TÜSİAD’ın kişisel verilerinizi hangi amaçla topladığı, işlediği,
 • TÜSİAD’ın kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
 • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • TÜSİAD’ın verilerinizi nasıl sakladığı ve koruduğu ve 
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kapsamı.

İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,

 • “Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi; ve
 • “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.


1. İşleme Amacı

TÜSİAD, söz konusu kişisel verilerinizi Program başvurularınızı değerlendirmeye almak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri ve taahhütlerimizi yerine getirmek, Program süreci hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işlemektedir.


2. Hukuki Dayanağı

Adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve okul bilgilerinize (okul numaranız, bölümünüz ve sınıfınız) ilişkin kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dan (“6698 Sayılı Kanun”) 5/2 (c), (ç), (e) maddesi kapsamında sırasıyla sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması, veri sorumlusu sıfatıyla TÜSİAD’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve TÜSİAD’ın bir hakkını tesis etmesi, kullanması veya koruması için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmekte olup açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Bununla birlikte, Program’a katıldıktan sonra hem TÜSİAD Gençlik Programı’na, hem de TÜSİAD Girişimcilik Kulübü’ne üye olmakta ve otomatik olarak iletişim ağına dahil edilmektesiniz. Üyeliğiniz süresince tarafınıza ilginizi çekecek ve kişisel gelişiminize katkıda bulunacak bilgilendirmeler ve etkinlik duyuruları gönderilecektir. Bu kapsamda adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve okul bilgilerinize (okul numaranız, bölümünüz ve sınıfınız) ilişkin kişisel verilerinizin ayrıca etkinlik ve duyurularla ilgili bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçmek amacıyla işlenmesi de 6698 Sayılı Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.


3. Veri Toplama Yöntemi

TÜSİAD tarafından, https://bugenclikteisvar.com/ adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere, adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, cep telefonu numaranız, okul bilgileriniz (okul numaranız, bölümünüz ve sınıfınız) kayıt aşamasında başvuru formuna kendi rızanızla veri girmeniz yoluyla toplanmaktadır. Başvuru formunu doldurmanızın ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirilerin tamamı tüm ekip üyelerine yapılacaktır. İletişim bilgileriniz, sözleşme gereği sizinle iletişime geçmek ve Program süreci hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır. Bu veriler TÜSİAD tarafından işlenmekte ve TÜSİAD’a ait sunucularda muhafaza edilmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle 6698 Sayıılı Kanun’a uygun olarak TÜSİAD tarafından işlenmektedir.

 

Veri İşleyen

 Kişisel Veriniz

TÜSİAD’a Ulaştığı Ortam 

İşleme Amacımız/Amaçlarımız

TÜSİAD

 Trafik verisi

 https://bugenclikteisvar.com

 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

TÜSİAD

 Ad-soyad, e-posta adresi,  üniversite, kulüp/topluluk adı, görev, telefon, cep telefonu, adres, il, ilçe, posta kodu.

 https://bugenclikteisvar.com/destek

 Öğrenci toplulukları olarak projemizin duyurulmasında ve daha geniş kitlelere ulaşmasında bizlere destek verebilmenizi sağlamak ve bu kapsamda sizlere çalışmalarımıza ilişkin bilgi vermek.

TÜSİAD

 Ad-soyad, e-posta adresi, cep  telefonu, cinsiyet, T.C. kimlik  numarası,doğum tarihi, üniversite, bölüm, il, ilçe, eğitim durumu.

 https://sistem.bugenclikteisvar.com

 Programa yapılan başvuruların değerlendirilmesini, başvuru şartlarına uygunluğun kontrol edilmesini, alınan başvuruların istatistik çalışmalarının hazırlanmasını ve program kapsamında başvuru sahipleri ile iletişime geçilmesini sağlamak.

TÜSİAD

 Ad-soyad, cep telefonu, e-posta  adresi, kurum adı, görev/unvan.

 https://www.bugenclikteisvar.com/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=39

 Projemizde paydaş olmak isteyen kişilerin bizlere bu yöndeki taleplerini iletmelerini sağlamak.

TÜSİAD

 Ad-soyad, cep telefonu,
e-posta adresi, bırakılan mesajın içeriği.

 https://bugenclikteisvar.com/hakkinda#iletisim

 Projemiz hakkındaki sorularınızı bizlere iletebilmenizi sağlamak.

TÜSİAD

 Ad-soyad,e-posta adresi, üniversite,Linkedin hesabına ait bağlantı

 https://bugenclikteisvar.com/girisimci-kulubu

 TÜSİAD Girişimci Kulübü üyelerimizi ve TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilerimizi tanıtmak ve sektörel bazlı olarak iş çevreleriyle buluşturmak.

TÜSİAD

 Ad-soyad, cep telefonu,
e-posta adresi

 https://bugenclikteisvar.com/ebulten

 TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! E-Bültenine kayıt almak.

TÜSİAD

 Ad-soyad, cep telefonu,
e-posta adresi

 https://www.bugenclikteisvar.com/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=118

 TÜSİAD Dönüşümü Başlat projesi ön kayıtlarının gerçekleştirilmesi.


4. Üçüncü Kişilere ve Yurt Dışına Aktarım

Kişisel verileriniz, sizinle iletişim kurmak ve TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışmaları Bölümü’nün yukarıda anılan amaçlarına uygun olmak kaydıyla, başvuruları değerlendirecek jüri ağımız, kuluçka merkezleri ve paydaşlar başta olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşım 6698 Sayılı Kanun’un 8/2 hükmü çerçevesinde sırasıyla sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması, veri sorumlusu sıfatıyla TÜSİAD’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve TÜSİAD’ın bir hakkını tesis etmesi, kullanması veya koruması için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra dernek faaliyetlerimizin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları ile 6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler 6698 Sayılı Kanun’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup TÜSİAD’ın denetimindedir.

Kişisel verileriniz, belirli şartlarda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatından doğan sorumluluklar ve hukuki yükümlülükler gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 Sayılı Kanun’un 8/2 hükmünün atfıyla 5/2 (a) hükmü uyarınca kanun gereği aktarılabilir.

Girişim ve iş fikiri başvurularınız, yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden jüri ağımız ile başvuruların değerlendirilmesi amacıyla anonim olarak paylaşılmaktadır. Bu paylaşım kişisel verilerinizi kapsamamaktadır. Bu itibarla kişisel verileriniz yurt dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.


5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan TÜSİAD’a başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen katılımcılar,

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Açık rızasını geri aldığı takdirde açık rızası kapsamında işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde, zararının tazminini yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir (6698 Sayılı Kanun’un 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu talepler Meşrutiyet Cad. No:46 Tepebaşı İstanbul adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine elektronik posta yoluyla, başvuru formunda paylaştığınız elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle TÜSİAD’a her zaman yönlendirilebilir.

Kişisel verilerinizin yürürlükteki 6698 Sayılı Kanun ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, TÜSİAD tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, kişisel koruma yetkilisine bir şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (bkz. KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Veri işleyen birimi belirtmenizi rica ederiz.

 

6. Kişisel Verilerin Korunması ve Silinmesi

TÜSİAD, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. 6698 Sayılı Kanun uyarınca gereken hallerde TÜSİAD sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Programa katıldıktan sonra TÜSİAD Gençlik programına ve TÜSİAD Girişimcilik Kulübü’ne üye olmanız ve kişisel verilerinizin bu kapsamda işlenmesine rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz üyeliğiniz süresince işlenecektir. Ancak açık rızanızı geri aldığınız takdirde rızanız kapsamında işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Program kapsamında katılımcılara ait kişisel veriler on (10) yıl içinde TÜSİAD tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

TÜSİAD Gençlik programına üye olmak için rızanızı geri almanız halinde, rıza kapsamında işlenen kişisel verilerinizin TÜSİAD tarafından yukarıda açıklanan amaçlarla kullanımına son verilecek, yalnızca bu amaçla kullanılan veriler TÜSİAD tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Yukarı çık