x
T Ü S İ A D
X

Başvuru Şartnamesi

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIR! PROGRAMI BAŞVURU ŞARTNAMESİ

İşbu şartname ile TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı (“Program”) kapsamında düzenlenen Dönüşümü Hızlandır! Hızlandırma Programı (“Hızlandırma Programı”) kapsam, amaç, başvuru koşulları ve  değerlendirme sürecine ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Başvuru Sahipleri bu şartnameyi ve www.bugenclikteisvar.com sayfasında (“internet sitesi”) yer alan tüm açıklamaları okumakla yükümlüdür. Başvuru Sahipleri, Dönüşümü Hızlandır! Hızlandırma Programı’na başvurmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler.

1. TANIMLAR

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı (“Program”): Gençlere ve genç girişimcilere iş fikri, şirketleşme ve büyüme aşamalarının her birinde destek sağlayan geniş kapsamlı bir  Girişimcilik Programı’dır.

TÜSİAD Dönüşümü Başlat! Girişimcilik Eğitimi ve Mentorluk Platformu (“Platform”) :  TÜSİAD Dönüşümü Başlat!, girişimci adayı gençlere yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla; çevrimiçi eğitim ve mentorluk desteği sağlayan bir dijital girişimcilik platformudur.
 
Dönüşümü Hızlandır! Hızlandırma Programı (“Hızlandırma Programı”) : Dönüşümü Hızlandır! Hızlandırma Programı, en az MVP aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla eğitim, mentorluk ve TÜSİAD üyelerinin rehberliğinde iş geliştirme fırsatı sağlamaktadır. Program ölçeklendirilebilir, sürdürülebilir, globalleşme potansiyeli olan erken aşama girişimlere odaklanmaktadır.

Ekip, Ekip Üyesi ve Ekip Sözcüsü: Hızlandırma Programı’na başvuru yapan 2 ila 5 kişilik grupların her biri “Ekip” (çoğul olarak “Ekipler”), söz konusu başvuru sahiplerinin her biri ise “Ekip Üyesi” (çoğul olarak “Ekip Üyeleri”) olarak anılır. Her bir ekip TÜSİAD ile iletişimi sağlamaktan sorumlu bir “Ekip Sözcüsü” belirler. Ekip Sözcüsü ekip adına başvuru kaydını oluşturmak, son başvuru tarihinden önce başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak ve başvuruyu TÜSİAD’a iletmekten sorumludur.  

Başvuru Sahibi: Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak dolduran ve “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak formu TÜSİAD’a ileten Ekiplerin her biri “Başvuru Sahibi” (çoğul olarak “Başvuru Sahipleri”) olarak anılır.

Dönüşümü Hızlandır! Girişimleri: Program’ın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek Ekipler, “Dönüşümü Hızlandır! Girişimi” (çoğul olarak “Dönüşümü Hızlandır! Girişimleri”) olarak adlandırılır.

 

2.  BAŞVURU KOŞULLARI

2.1.      Hızlandırma Programı’na başvurular yalnızca Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.

2.2.       İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmez.

2.3.       Başvurular 11 Aralık 2023 saat 23:59’a kadar açık olacaktır. Tüm Ekipler, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak TÜSİAD’a iletmekle yükümlüdür, aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin TÜSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.4.      Hızlandırma Programı’na Ekip’in kurucu ortaklarından en az biri 18-35 yaş arasında olan tüm girişimler başvurabilir.  Başka bir deyişle, Hızlandırma Programı’na kurucu ortaklarından en az biri 28 Ekim 1988 sonrasında ve 12 Aralık 2005 öncesinde doğmuş bir Ekip üyesi bulunan tüm girişimlerin başvurusuna açıktır.

2.5.       Başvuru kaydı bireysel olarak oluşturulabilir ancak başvurunun geçerli sayılması için son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir Ekip kurulmuş ve formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Hızlandırma Programı süresince Ekipler’in üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.

2.6.  Hızlandırma Programı’na şirketleşme aşamasında olan veya 12 Aralık 2023 itibari ile şirketleşmesinden iki (2) yıl geçmemiş olan girişimlerin başvurusuna açıktır.

2.7.       Her bir Ekip veya Ekip Üyesi Hızlandırma Programı’na sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, Hızlandırma Programı’nın hangi aşamasında olursa olsun, Ekip Üyesinin hakları düşecektir.

2.8.       Başvuru formunda, yer alan tüm Ekip Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi, cep telefonu ve öğrenim durumu kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Ekip Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, TÜSİAD’ın bildirimlerinin Ekip Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından TÜSİAD sorumlu değildir. TÜSİAD tarafından işbu Hızlandırma Programı kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.

2.9.       Ekip Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve TÜSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.

2.10.   Başvuruya konu iş fikri, Ekip Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü yenilikçi fikir olabilir. İş fikrinin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla,

  • Hızlandırma Programı’na sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
  • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TÜSİAD ve TÜSİAD adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
  • İş fikrinin hukuka uygun, TÜSİAD değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.

2.11 .   Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TÜSİAD, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

2.12.   TÜSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada Hızlandırma Programı’ndan diskalifiye etme, Hızlandırma Programı kapsamında verilen destekleri geri alma veya kesme hakkına sahiptir.
 

 

3. DEĞERLENDİRME

3.1       Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrolü yapar ve tüm soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da Ekip Üyeleri’nin TC kimlik numaraları, elektronik posta adresleri ve cep telefonu numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir. Mükerrer başvurular elenir.

3.2       Sistem kontrolünden geçen başvurular jüri değerlendirmesine açılır. İş fikri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:

  • Ürün/Hizmet (Etki: %40)

-    Ürün/hizmet aşaması,
-    Uygulanabilirlik (ticarileşme, yatırım ve pazar potansiyeli)

  •  İş Modeli (Etki: %30)

-    Yenilikçilik,
-    Ölçeklenebilirlik,
-    Sürdürülebilirlik (ESG)

  • Ekip (Etki: %30)

-    Ekip üyelerinin deneyimi,
-    Yetkinlikleri,
-    İş fikrine olan tutkuları ve rol dağılımı

3.3     Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alanlar arasından Hızlandırma Programı kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda Ekip, Seçim Komitesi görüşmesine davet edilir. Seçim Komitesi’nin değerlendirmesi neticesinde Hızlandırma Programı kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda Ekip  Dönüşümü Hızlandır! Girişimi olarak ilan edilir ve Program’ın web sitesinde duyurulur.

3.4      TÜSİAD’ın Hızlandırma Programı’nda Dönüşümü Hızlandır! Girişimi olarak seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.


4. TAKVİM

Hızlandırma Programı takvimi aşağıdaki gibidir:

Başvuru Dönemi: 29 Ekim-11 Aralık 2023
Değerlendirme Süreci: Aralık 2023-Ocak 2024
Girişim Hızlandırma Dönemi: Ocak-Nisan 2024
Demo Day: Mayıs 2024

 

5. HIZLANDIRMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE SUNULAN FIRSATLAR VE EKİPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Dönüşümü Hızlandır! Girişimleri’ne TÜSİAD Dönüşümü Başlat! Girişimcilik Eğitimi ve Mentorluk Platformu’ndaki dijital eğitim içeriklerinin yanı sıra iş fikrinin sektör ve aşamasına göre ek eğitim ve mentorluk desteği sağlanır. Dönüşümü Hızlandır! Girişimleri, TÜSİAD’ın belirleyeceği tarihlerde ve yerde düzenlenecek Girişimcilik Kampı’na katılarak girişimlerini hızlandırır. 

5.2 Dönüşümü Hızlandır! Girişimleri aldıkları eğitim ve mentorluk destekleri ile girişimlerini geliştirirler. Bu çerçevede, Dönüşümü Hızlandır! Girişimi olarak seçilen Ekipler Hızlandırma Programı boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere katılmak, sunulan dijital ya da fiziksel eğitim içeriklerini ve kendilerine atanan mentorluk görüşmelerini eksiksiz tamamlamak ve kendilerine verilen sorumlulukları Demo Day’den en az 2 (iki) hafta önce yerine getirmekle yükümlüdürler.

5.3  TÜSİAD, Dönüşümü Hızlandır! Girişimleri’ni iş fikri geliştirme süreçleri ve programa katılımları nezdinde değerlendirerek Hızlandırma Programı kapsamında Demo Day’de sahneye çıkacak ekipleri belirler. Demo Day’de sahneye çıkması için seçilen Ekipler Program’ın resmi internet sitesinden duyurulur. 

5.5  Dönüşümü Hızlandır! Girişimleri Ekip Üyeleri’nde bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda, Ekip adı, iş fikri adı ve üye değişiklik taleplerini TÜSİAD’a iletir. İlgili değişiklik ancak TÜSİAD’ın uygun görmesi halinde yapılır. Ekip’e sonradan katılması talep edilen kişiler, başvuru şartlarını yerini getiren kişiler olmalıdır.

5.6   Her bir Başvuru Sahibi, Hızlandırma Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecine bakılmaksızın TÜSİAD Gençlik ağının doğal üyesi kabul edilir. TÜSİAD Gençlik çerçevesinde TÜSİAD’ın ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda öğrenci toplulukları ile yürüttüğü ortak çalışmalara katılma ve yapılan çalışmalardan başvuru formunda paylaşılan iletişim kanalları ile haberdar olurlar.


6. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, desteklerde ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

Yukarı çık